Mytoman – att tvångsmässigt ljuga

En mytoman ljuger oftast för att få bekräftelse och för att bli omtyckt. Däremot är behandling svårt då mytomanen ofta saknar sjukdomsinsikt. Att leva med en mytoman och att konfrontera en mytoman kan därför vara väldigt svårt.


mytoman

Vad är en mytoman?

En mytoman är en person som tvångsmässigt ljuger. Mytomani definieras enlig Nationalencyklopedin som sjuklig lögnaktighet.

Oftast på grund av en djup otrygghet som gör att mytomanen måste sätta sig själv i centrum för att känna sig betydelsefull, få bekräftelse och känna sig sedd.

Mytomani kan också grunda sig i en rädsla att bli ensam och att inte vara tillräckligt intressant med bara sanningen.

Mytomani är inte en egen diagnos. Oftast rör det istället om en personlighetsstörning där mytomani är ett av symptomen. Exempel på personlighetsstörning kan vara psykopati eller borderline. 

Symptom
  • Tvångsmässigt ljugande
  • Lögnen är vardaglig – en mytoman tar väldigt lätt på lögner och känner inte skuld efteråt
  • En mytoman lider ofta av psykopati, narcissism, paranoia, schizofreni eller tvångssyndrom
  • Många mytomaner är charmiga, karismatiska och socialt kompetenta

Skillnad på mytomani och att krydda en historia

Alla människor tänjer ibland på sanningen. Men detta behöver inte betyda att alla lider av mytomani. Det är stor skillnad på att lyssna på en kryddad historia och på en mytoman.

Däremot kan gränsen vara otydlig eftersom mytomani inte är en egen diagnos och därmed inte har tydliga riktlinjer. Men ofta märker andra personer om en person ljuger för ofta och för mycket.

Behandling – svårt pga dålig sjukdomsinsikt

Det är svårt att behandla en mytoman. Oftast för att mytomanen själv inte har någon sjukdomsinsikt eller inte vill bli behandlade. Därför måste mytomanens anhöriga berätta för mytomanen om problemen och sätta gränser för att personen ska få sjukdomsinsikt.

Mytomaner är också svårbehandlade på grund av att de har svårt att på riktigt släppa in någon på livet. Istället säger de vad de tror att de förväntas säga.

Leva med en mytoman

Om du lever tillsammans med en mytoman är det väldigt vanligt att du blir indragen i lögnerna och att du tillslut blir medaktör. Du blir medaktör i den sekund som du vet att din partner ljuger men väljer att inte säga någonting.

Konfrontera en mytoman

Kom ihåg att mytomani grundar sig i en väldigt djup otrygghet. Därför är det viktigt att berätta för personen om problemet men utan att kritisera personen.

Försök istället att respektera personens friska sida samtidigt som du tydligt visar att du inte accepterar lögnerna. Tillslut kanske personen får sjukdomsinsikt och kan då behandlas med terapi.